Rotary rakentaa pysyvää muutosta globaalisti, paikallisissa yhteisöissä sekä rotareissa itsessään.

Lempäälän Rotaryklubin kahviteltalla Kirsti Torikka (vas.), Maija Kunnas sekä Kari ja Hannele Hemminki.

Rotary on 116 vuotias kansainvälinen palvelujärjestö, johon kuuluu yhteensä noin 1,4 miljoonaa rotaria ja rotaractoria, yhteensä noin 46000 klubissa. Rotarytoiminnan perusarvot: ystävyys, rehellisyys, moninaisuus, palvelu ja johtajuus antavat toiminnalle vankan perustan. Vaikka arvojemme tulkinnat eri kulttuureissa ja ajassa muuttuvat, perusta säilyy. Rotary on elämäntapa, jota kuvaa parhaiten Rotaryn motto: Palvelu itsekkyyden edelle.

Rotary auttaa luomaan olosuhteita rauhalle ja sellaiselle tulevaisuudelle, joka on elämisen arvoinen

 

Rotaryn tarina on alkanut lähes 120-vuotta sitten Yhdysvalloissa Illinoisin osavaltiossa. Tuolloin helmikuussa 1915 neljä chicagolaista liikemiestä kokoontui Paul Harrisin johdolla pohtimaan, kuinka voisi edistää kaupungin liike-elämää ja samalla parantaa liikemoraalia sekä yhteisöllisyyttä. Heidän lähestymistapansa oli hyvin käytännönläheinen, niinpä ensimmäiseksi hankkeeksi valikoitui yhteiskäymälä kaupunkilaisten käyttöön. Tuolloin Chicagon liike-elämää ja markkinoita hidasti yleinen ruokottomuus ja epäsiisteys, jota näin haluttiin parantaa. Bajamajoista kaikki siis sai alkunsa.

Rotaryn toiminta lähti nopeasti laajenemaan. Eurooppaan järjestö rantautui vuonna 1911 ja Suomeenkin saatiin ensimmäinen rotaryklubi Helsinkiin vuonna 1926. Tällä hetkellä Rotaryn jäsenmäärä on yli 1,4 miljoonaa kattaen koko maapallon alueen. Suomessa rotareita on hieman vajaa 8 000. Tähän lukuun sisältyy myös noin 600 Suomenlahden eteläpuolista rotaria, sillä Viro kuuluu Suomen eteläisimmän Rotarypiirin vastuualueeseen.

Rotaryn toiminta tehdään rotaryklubeissa, joita Suomessa on noin 240 kappaletta. Kuten edellä todettiin, askareet ovat olleet jo ensi metreistä alkaen arkisia ja palveluihin keskittyviä. Pirkanmaalla jo yli 50-vuoden ajan toiminut Lempäälän Rotaryklubi noudattaa vahvasti tätä käytännön periaatetta, josta erinomaisena esimerkkinä on nyt 25. kerran järjestettävät Kuokkalankosken markkinat. Markkinat vilkastuttavat mukavasti Lempäälän kesää samalla, kun markkinoiden tuotto ohjautuu nuorisovaihdon järjestämiseen. Markkinat antavat myös Rotarylle kasvot ja positiivista näkyvyyttä toiminnallemme.  

Rotary Internationalin presidentti, skotti Gordon McInally on määrittänyt rotaryvuoden teemaksi Create Hope in the World. Hänen sanojaan mukaillen: Rotary auttaa luomaan olosuhteita rauhalle ja sellaiselle tulevaisuudelle, joka on elämisen arvoinen. Pysykäämme avoimina ja halukkaina muutokseen, ja pitäkäämme fokuksemme rauhan rakentamisessa maailman. Minä kehotan teitä luomaan toivoa maailmaan. Rotary tuo pysyvän muutoksen maailmaan yksi uusi toivo kerrallaan!”

Teema sopii erityisen hyvin tähän maailmantilanteeseen. Meitä kaikkia liiankin lähelle tullut Ukrainan sota on palauttanut mieliimme sen tosiasian, että rauha ei ole passiivinen unelma vaan kovan työn tulos. Rauhan edistäminen on osa Rotaryn missiota, jonka toteuttamiseksi me rotarit pyrimme kasvattamaan positiivista rauhaa niin omissa yhteisöissämme kuin koko maailmassa. Rauhaa on edistettävä sinnikkäästi ja rohkeasti. Sodan kurjuuden keskelle on luotava toivoa parempaan huomiseen, mikä vuorostaan antaa sijaa rauhan rakentamiselle. Olen varma, että Rotaryn perustajat olisivat ylpeitä tämänhetkisestä humanitaarisesta työstä, jota tehdään Ukrainan hädänalaisten auttamiseksi. Maailmanlaajuisesti Rotary on osoittanut varoja ukrainalaisten tukeen jo yli 17 MUSD. Myös oma rotarypiirimme on ollut monin tavoin tukemassa ukrainalaisia muun muassa lahjoittamalla maahan viisi kenttäambulanssia.

Rotarylla on myös pitkäaikaisia hankkeita, jotka tähtäävät ihmiskuntaa jo pitkään kiusanneiden vitsausten poistamiseen. Yksi tällainen on vuodesta 1985 alkaen vaikuttanut PolioPlus-hanke, joka on ankarasti ponnistellut Polion hävittämiseksi maapallolta. Lähes 40 vuodan aikana on saavutettu erinomaisia tuloksia ja maailmalta tuleekin vuosittain esiin enää vain muutamia villipoliotapauksia. Työ ja rokotukset kuitenkin jatkuvat hyvinkin vaativissa olosuhteissa erityisesti Pakistanissa ja Afganistanissa.

Monet tuntevat Rotaryn nuorisovaihdon pitkäaikaisena ja luotettavana järjestäjänä. Vuosien varrella tuhannet suomalaisnuoret ovat saaneet mahdollisuuden nähdä maailmaa samalla, kun vastaava määrä ulkomaalaisia on tutustunut meidän maahamme. Tämä, jos mikä on ollut rauhantyötä parhaimmillaan.

Rotary on toki paljon muutakin. Se on harrastusryhmiä, ystävyysvaihtoa ja ammatillista sekä sosiaalista kehittymistä. Ja ennen kaikkea mukavaa yhdessä oloa – johon Sinäkin olet tervetullut mukaan!

Lempäälän Rotaryklubi on tehnyt jo neljännesvuosisadan ajan hienoa paikallista perinnettä Kuokkalankosken markkinoiden järjestämisessä. Toivotan sekä klubin rotareille että muulle markkinaväelle mitä reippainta markkinariehaa!

 

Create Hope in the World!

Simo Hautala

Kuvernööri

Rotarypiiri 1390