Minustako rotari?

Rotarytoiminta on kansainvälistä. Lempääläiset Brasilian kummiklubissa.

Rotary international, maailman vanhin ja arvovaltaisin palvelujärjestö, muodostuu noin 46000 klubista yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Sen jäsenet muodostavat maailmanlaajuisen verkoston, arvostetussa asemassa olevista liike-elämän johtohenkilöistä ja ammatinharjoittajista, jotka käyttävät aikaansa ja taitojaan palvellakseen paikkakuntiaan ja maailmaa.

Rotaryn tunnuslause "Palvelu itsekkyyden edelle" on esimerkki yli 1,4 miljoonasta jäsenestä koostuvan järjestön humanitaarisesta hengestä.

Klubi on rotaryn kulmakivi. jossa myös merkittävin työskentely tapahtuu. Tehokkailla klubeilla on neljä avainaluetta: ne pyrkivät pysyttämään tai lisäämään jäsenistöään, osallistumaan palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät sen omaa paikkakuntaa tai paikkakuntia muissa maissa, tukemaan RI:n Rotarysäätiötä taloudellisesti ja osallistumaan sen ohjelmiin sekä kehittämään johtajia, jotka kykenevät palvelemaan rotarya klubitason ylä-puolella.

Rotarin saama anti riippuu ensisijaisesti hänen omasta panostuksestaan. Monet jäsenyyden velvoitteet on suunniteltu auttamaan rotareita nauttimaan kokemuksistaan rotareina.


Läsnäolo

Jos jäsenet eivät pääse oman klubin kokouksiin, heitä kehotetaan laajentamaan rotaryn kokemuspiiriä korvaamalla poissaolonsa paikkaamalla toisessa kokouksessa missä tahansa maailman rotaryklubissa. Tämä käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. Kokouspaikoista ja -ajoista saa tietoja RI:n Official Directorysta tai tutkimalla Club Locator -palvelua osoitteessa ww.rotary.org.

Joissakin tapauksissa rotarit voivat korvata poissaolonsa osallistumalla klubin palveluprojektiin tai olemalla läsnä klubin hallituksen kokouksessa tai Rotaract- tai Interact-klubin kokouksessa. Rotarit voivat myös paikata poissaolon vierailemalla Internetissä jollakin useasta e-klubista.

Viikoittainen läsnäolo kokouksissa antaa jäsenille mahdollisuuden nauttia klubin toveruudesta ja rikastuttaa heidän ammatillisia ja henkilökohtaisia kokemuksiaan, sekä tarjoaa tilaisuuden tavata muita paikkakunnan yritysjohtajia. Klubien kokoontumisajat vaihtelevat, jotta kukin voisi löytää itselleen työn ja perheen sitoumuksiin sopivan ajan. Jotkut klubit kokoontuvat perinteiseen lounasaikaan, toiset aamuisin, iltapäivisin tai iltaisin.


Tavoitteet

Rotaryn tavoite on rohkaista ja edistää palvelun ihannetta perustana arvokkaalle yritteliäisyydelle ja erityisesti innostamaan ja edistämään: 

1. Tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun; Kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta. Palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin omassa elämässä sekä ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa; Korkeita eettisiä standardeja liike- ja ammattielämässä; kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä; ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa; Tuttavuuden luomista, joka mahdollistaa palvelun;

2. Korkeita eettisiä standardeja liike- ja ammattielämässä; kaikkien hyödyllisten ammattien arvon hyväksymistä; ja jokaisen rotarin ammatin arvostamista mahdollisuutena palvella yhteiskuntaa;

3. Palvelun ihanteen toteuttamista jokaisen rotarin omassa elämässä sekä ammatillisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa;

4. Kansainvälisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämistä palvelun ihanteen yhdistämien liike-elämän henkilöiden ja ammatinharjoittajien keskeisen ystävyyden kautta.

  

Neljän kysymyksen kokeen, jota kaikki maailman rotarit noudattavat liike- ja ammattielämässä, kehitti chicagolainen rotari Herbert J. Taylor v. 1932. Se on sittemmin käännetty yli 100 kielelle ja järjestöt sekä yksityiset hen-kilöt soveltavat sitä kaikkialla maailmassa.

 

Tutki ajatuksesi, sanasi ja tekosi kysymällä itseltäsi:

  • 1) Onko tämä TOTTA?
  • 2) Onko tämä OIKEUDENMUKAISTA kaikkia asianosaisia kohtaan?
  • 3) Luoko tämä HYVÄÄ TAHTOA ja parantaako tämä YSTÄVYYSSUHTEITA?
  • 4) Onko tämä kaikkien osapuolten EDUN MUKAISTA?

Jos kiinnostuit, täytä jä lähetä tämä kaavake, niin otamme yhteyttä.